Thursday, November 19, 2009

तू येशील फिरून

बघ ना,

सर्वांना सुचते,
येते जाते,
रूसते फुगते,
हसते, रडते
माझ्याशीच का ग असली कट्टी ?
सांग ना कुणाशी तू जमवलीस बट्टी ?

येशील तर ये
मी नाही म्हणणार
ये ये ये ..

जाशील तर जा
मी नाही म्हणणार
जा जा जा

तू बाई असली,
खट्याळ कसली
तुला खूश ठेवले,
तू..
माझ्यावरच रूसली

रूस बाई रूस,
कर धूसफूस..
जाशील रूसून,
बसशील फुगून

मी म्हणेन कविते,
तुला ग हसून..
जा पोरी जा,
तू येशील फिरून..

तुझे सारे शब्द मी,
ठेवलेत जपून....!!
,
,
तू येशील फिरून

Maitreyee Bhagwat

2 comments:

Indli said...

Your blog is cool. To gain more visitors to your blog submit your posts at hi.indli.com

Amogh said...

didn't like it...